Algemeen – Huisartsenpraktijk M.F. van Dijk Varsseveld B.V. – Varsseveld
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk M.F. van Dijk Varsseveld B.V.
De Egge 52 7051 AX
Varsseveld

Algemeen

De huisarts is er voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Hij kan u zelf behandelen of doorverwijzen naar een specialist. Op onze website vindt u praktische informatie over de werkwijze in onze NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk. Klik hier om onze Praktijkfolder-2022 te bekijken.

Orgaandonatie en wilsbeschikking

Indien u wensen met betrekking tot orgaandonatie na overlijden wilt vastleggen in uw medisch dossier, dan verzoeken wij u een kopie van een donorcodicil af te geven bij de assistente. Wij adviseren u om uw wensen m.b.t. orgaandonatie tevens vast te leggen in het landelijke donorregister. Voor meer informatie over orgaandonatie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van VWS: www.donorregistratie.nl

In acute levensbedreigende situaties zullen uw huisarts en andere hulpverleners alles in het werk stellen om uw leven te behouden met een zo goed mogelijke kwaliteit. Hierbij kan iedere seconde tellen en is het vaak niet meer mogelijk om met u over uw behandeling te overleggen.
In zulke gevallen is het goed te weten wat uw wensen zijn.

Indien u specifieke wensen heeft met betrekking tot het levenseinde, dan verzoeken wij u deze op papier vast te leggen en ons te overhandigen. Voor het vastleggen van een wilsbeschikking zijn (voorbeeld) formulieren op de praktijk aanwezig of u kunt contact opnemen met de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde).